Plan dnia

PLAN DNIA

  • 6:30-8:00 - Witamy kolejny dzień z uśmiechem czekając na nowe wyzwania, integrowanie się z rówieśnikami poprzez zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne oraz elementy pracy. Praca indywidualna i w małych zespołach.
  • 8:00-9:00 -  Pyszne śniadanko.
  • 10:00-10:15 - II śniadanie - czyli małe co nieco.
  • 9:00-11:00 -  Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli, zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów, zajęcia dydaktyczne, zajęcia plastyczne i manualne, wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw.
  • 11:00-12:00 - Zdrowy obiadek.
  • 12:00-13:30 - Zabiegi higieniczne, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek.
  • 13.30-14.00 -  Pyszna zupka.
  • 14:30-15:00 - Podwieczorek.
  • 15:00-18:30 -  Zabiegi higieniczne, gry i zabawy w grupach, podsumowanie wydarzeń dnia, zabawy dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem i w małych zespołach. Rozwijanie twórczości spontanicznej i zainteresowań dzieci. Prace porządkowe przy stolikach i w kącikach zainteresowań.
  • 16.30 -  II podwieczorek w zależności od potrzeb

                                                  Dzieci otrzymują picie według potrzeb przez cały dzień!!!

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl