Centrum kursów

Centrum Kursów Zawodowych Komputerowych i J. Obcych TWP w Olsztynie i Kętrzynie, organizuje kursy z zakresu:
Kursy:
■obsługi komputera
■ECDL
■grafiki komputerowej
■księgowość komputerowej
■kadr i płac
■kas fiskalnych
■rachunkowość finansowo-budżetowa, przedsiębiorczości
■AutoCada i wiele innych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP prowadzi nabór na:

  • seminaria, szkolenia, rad pedagogicznych z emisji głosu, pomiaru dydaktycznego itp.;

kursy doskonalące:

  •  na kierownika wypoczynku
  • na wychowawcę wypoczynku
  • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pierwszej pomocy przedmedycznej
  • metody zapobiegania zjawiskom patologicznym emisja głosu i wiele innych.

Zapraszamy do siedziby TWP OR od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 ul. Gałczyńskiego 21, 10-089 Olsztyn (os. Mleczna) oraz ul. Asnyka 10 , 11-400 Kętrzyn, tel./fax 089 752 20 07, kom. 0601 868 661e-mail:twpketrzyn@wp.pl

 


 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl